RAPORT: Analiza sposobów monitorowania PEM w wybranych krajach europejskich

Raport przedstawia wyniki analizy sposobu monitoringu PEM w Polsce oraz w innych krajach europejskich, w tym głównie w państwach członkowskich UE.

W raporcie zaprezentowano wyniki analiz dotyczące wybranych krajów europejskich, co pozwoliło na przedstawienie zarówno różnic, jak i podobieństw w zakresie stosowanych rozwiązań. W raporcie uwzględniona została także Serbia (posiadająca statut państwa kandydującego do UE) m.in. z uwagi na stosowane ciekawe rozwiązania dotyczące monitoringu PEM.

Opracowanie zostało przygotowane przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji.Załączniki