Ograniczenia dla rozwoju sieci 5G w Polsce

Serwis www.telko.in opublikował omówienie suplementu do rekomendacji International Telecomunication Union (ITU) "The impact of RF-EMF exposure limits stricter than the ICNIRP or IEEE guidelines on 4G and 5G mobile network deployment", poświęconego między innymi możliwym ograniczeniom w rozwoju sieci 5G w Polsce.

Link do artykułu

Link do dokumentu ITU