Badania PEM w 2019 roku


Opublikowano raport z pomiarów pola elektromagnetycznego w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej oraz w otoczeniu punktów dostępowych sieci WiFi w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz. Pomiary PEM w 2019 r. prowadzone były przez specjalistów Instytutu Łączności w 64 lokalizacjach stacji bazowych oraz w 32 placówkach szkolnych w Polsce. Dodatkowo uruchomiony został pilotażowy system szerokopasmowego monitoringu stacjonarnego PEM dla zakresu częstotliwości od 300 kHz do 40 GHz.

Pełne treści obu raportów, a także raportu z badań wpływu PEM na zdrowie człowieka, prowadzonych przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dostępne są w zakładce "Raporty".